Rug (Digte 2012)

“Med naturen og årstiderne som ramme fastholder disse digte stemninger og sansninger, der peger ud i omverdenen, men ikke mindst ind i sindet og bevidstheden hos jeget som en bevægelse der pendler mellem tvivl, savn og skrøbelighed og en metafysisk-religiøs farvet oplevelse af hjemkomst, opfyldelse og forvandling.” (Uddrag fra Bibliotekernes lektørudtalelse).

Alt det jeg ikke kan huske står i denne linje (Noveller 2012)

“Et fællestræk er dog den ensomhed, personerne tynges af, og som hele tiden gør dem opmærksomme på de relationer, de har til andre mennesker. I flere af historierne er personerne næsten som skygger i deres eget liv, de sætter ikke sig selv i spil og deltager ikke aktivt i at skabe sig en identitet. Butzback nyder at lege med ord og begreber, og flere gange rammer han vellykkede sprogpletskud med paradokser og modsætninger.” (Uddrag fra Bibliotekernes lektørudtalelse).

Fuglene sidder på pæle (Digte 2011)

“Betragtninger over hverdagslivet, indtryk og sansninger over årstidernes skiften, tidens gang, kærlighed og længsel, med poetiske billeder over storheden i det små”. (Uddrag fra Bibliotekernes lektørudtalelse).